Usuari/a: -- Sortir --

2D CHARACTER SELECTION

Obrir projecte 2D Unity i assignar nom al projecte.

S’obrira l’Unity project.

Crearem les següents carpetes (icones,prefabs,Scripts)

Crearem un canvas amb imatge.

 • Click dret a la jerarquía-->UI-->Image
 • Crearem un GameObject.

 • Click dret a la jerarquía-->Empty Object
 • Rename per(Fons/background)

  Seleccionem el GameObject anomenat (Fons/background)

 • Li afegim el component Video Player
 • Anem a la carpeta de Tutorial Character 2D que ens hem descarregat al DRIVE.

 • Arrosseguem el video CHISPAS a la carpeta arrel de Unity (Assets)
 • Afegim el video CHISPAS al GameObject (Fons/background)

  Al GameObject (Fons/background) li afegim el component Audio Source

  Anem a la carpeta de Tutorial Character 2D que ens hem descarregat al DRIVE.

 • Arrosseguem el audio Puños de hierro 7 a la carpeta arrel de Unity (Assets)
 • Crearem la carpeta MEDIA a Assets/MEDIA

  Fiquem dintre els dos arxius multimedia.

  Anem al GameObject (Fons/background)

 • A Video Player farem els següents canvis
 • Render mode:Camera Far Plane.
 • Camera: arroseguem la cámara de la jerarquía a camera video player.
 • Eliminem Image de jerarquía

  Anem a la carpeta de Tutorial Character 2D que ens hem descarregat al DRIVE.

 • Arrosseguem tots els Character Slots a Assets.
 • Si tenim problemes amb les imatges, les seleccionem totes i en Texture Type les posem com Sprite (2d and UI)com a 2D

  Crearem un nou GameObject a la jerarquia.

 • Click dret a jerarquia-->Create Empty.
 • Al nou GameObject, el renombrem per Slots.

  Els arroseguem un per un i amb ordre a Slots,han de quedar com a fills de Slots.

  Posició Slot 1

  Posició Slot 2

  Posició Slot 3

  Posició Slot 4

  Posició Slot 5

  Posició Slot 6

  Posició Slot 7

  Posició Slot 8

  Arrosseguem Slots a la carpeta prefabs per convertir-lo en prefab.

  Crearem la carpeta SPLASH.

  Afegim un Button com a fill de Canvas.

  Copiem i enganxem el botó 8 vegades i eliminem els fills de Button → ”text”

  Resultat

  Crearem un Script (LoadScene):

  Script codi:

  Seleccionem primer tots els botons.

 • Assignem l’Script LoadScene.
 • Ha de quedar així.

  Anirem a la carpeta Scenes i crearem la carpeta Character Scene,també crearem 8 Scenes.

  Arrosseguem les 8 Escenes a la carpeta nova

  Als Buttons, començarem a assignar les Scenes.

  Al primer botó:

 • Arrosseguem el botó que tenim actualment seleccionat a la jerarquia a sota de Runtime Only.
 • Al costat dret de Runtime Only, Seleccionem Load Scene-->Change Scene
 • Asignar el número d’escena.(Preferible fer les escenes per ordre, del 1 al 8).
 • Botó 2

  Botó 8

  Mourem totes les Escenes a la jerarquia:

  Anem a File → Build Settings → Add Open Scenes:

  Eliminem totes les escenes afegides menys Sample Scene.

  Guardem l’escena.

  A la carpeta SPLASH crearem la carpeta SPLASHPJ.

  Arrosseguem totes les imatges a SlashPJ.

 • Crearem la carpeta SplashTXT.
 • A la carpeta que hem descarregat del Drive, arrossegarem tots els SplashText, a la carpeta de Unity SplashTXT.

  Arrosseguem per ordre els textos pertinents, és a dir:

 • 1 fill de Snake
 • 2 fill de Armor king
 • 3 fill de Panda
 • 4 fill de Vasiily
 • 5 fill de Cani
 • 6 fill de Blood Bag
 • 7 fill de john cobra
 • 8 fill de torrente
 • A cada SplashTXT li posem Order in Layer 1.

  Resultat:

  Save Scene:

  Crearem la carpeta Characters a Assets/Media

  Arrosseguem tots els videos a la carpeta creada en Unity Characters a Assets/Media.

  Arrosseguem totes les Escenes a la jerarquia un altre vegada.

  Tornem a Guardar la Sample Scene.

 • Eliminem la Sample Scene
 • Seleccionem totes les Main Camera.

  Agafem el component Video Player a la selecció múltiple que hem fet.

  Per ordre, de l’1 al 8, asignarem els videos.

 • 1 Snake
 • 2 Armor king
 • 3 Panda
 • 4 Vasiily
 • 5 Cani
 • 6 Blood Bag
 • 7 John cobra
 • 8 Torrente
 • Guardem totes les Scenes.

  Afegim la SampleScene un altre vegada a la jerarquia.

  Eliminem totes les Scenes del 1 al 8.

  Si els vídeos surten del 4 al 8 en un ordre incorrecte hem de arreglar el següent:

 • botó 8 carrega la escena 5
 • botó 7 carrega la escena 6
 • botó 6 carrega la escena 7
 • botó 5 carrega la escena 8
 • Guardem la Scenes:

  PLAY