Usuari/a: -- Sortir --

Unity 3D: Simple Dialogue System

En una escena tenir un Ground, un Player i un Enemy.

A Jerarquia click boto dret, UI, TextMeshPro-Text.

Importar TMP Essentials i TMP Examples & Extras.

Situar la Caixa de Text allá on nosaltres volguem.

A Projecte crear un script de C# anomenat DialogueSystem.

A Jerarquia click boto dret, Create Empty.

Renombrar-lo com a Dialogue Manager.

Afegir-li l’script DialogueSystem.

Agafem TextMeshPro-Text de Jerarquia i l’arrastrem a Text Display del Dialogue Manager.

A Sentences Size posarem un 4 i a TypingSpeed posarem 0.2.

Escriurem les 4 frases que volguem amb el següent format:

Fem click al play per provar com apareix la frase.

A TextMeshPro-Text, borrem New Text de la TEXT INPUT BOX.

A Jerarquia click boto dret, UI, TextMeshPro-Text.

El renombrem com a Next Button.

Al TEXT INPUT BOX escriurem NEXT.

El posicionarem a l’escena a Baix a la dreta.

Li afegim la component Button.

Canviem Highlighted Color i Pressed Color a verd.

Posem Navigation a None.

Obrim l’script DialogueSystem i hi afegirem aixo:

A Next Button a la pestanya OnClick() arrastrem el DialogueManager i seleccionem la funcio DialogueSystem, NextSentence().

Al DialogueManager a la pestanya Next Button li arrastrem l’objecte Next Button.

Clickem Next Button i a l’inspector el deseleccionem.

Click al Play per provar el Sistema de Dialeg.