Usuari/a: -- Sortir --

GPS EN UNITY

CREAR PROJECTE

Crear un nou projecte en 3D de la versió 2018.2.21f1.

Descarregar la carpeta de drive (https://drive.google.com/drive/folders/1kmPup_jUfairI68TIphqbS3SjAITbjv0?usp=sharing) o (https://cutt.ly/xrqlqtw).

Dins de File > Build Settings > Platform, anar a Android i canviar la plataforma. Switch Platform.

Dins de File > Build Settings > Player Settings > Other Settings > Identification > PakageName, posar com.GPS.aplicacio.

Importar la carpeta ScriptsGPS al projecte d’unity

JERARQUIA

Crear un UI > Canvas.

 • Inspector > Canvas Scaler (Script) > UI Scale Mode = Scale With Screen Size. Reference Resolution= 1280 i 800.
 • Dins del canvas, creem, una Raw image, li posem el nom de “Background”. A la posició strech, strech. I li afegim Aspect Ratio Fitter. On li diem que el mode d’aspecte és Envelope Parent.
 • Dins del Canvas, creem, una Image, li posem el nom de “Header”. A la posició top, center. Li canviem la posició. (X: 0, Y: -120, Width: 1280, Height: 250). Li posem un color (17BEBB).

  Dins de Header, li afegim un UI > Text. Li posem el nom “coordinades”. El situem a middle/left, i li canviem la posició i mida (X: 453, Y: -28, Width: 881.3 , Height: 250). Li posem el text “ Lat: 99.99999 Long: 99.999999”. La mida del text a 44. I el centrem al esquerre, mig..

  Dins de Header, li afegim un UI > Text. Li posem el nom “metres”. El situem a middle/right, i li canviem la posició i mida(X: -233, Y: -28, Width: 407.6 , Height: 231). Li posem el text “0 m”. La mida del text a 64. I el centrem al mig, mig.

  Dins de Header, li afegim un UI > Text. Li posem el nom “PosicioActual”. El situem a top/left, i li canviem la posició i mida(X: 355, Y: -97, Width: 648 , Height: 89). Li posem el text “Posició Actual”. La mida del text a 54. I li posem bold.

  Dins de Header, li afegim un UI > Text. Li posem el nom “Distancia”. El situem a top/right, i li canviem la posició i mida (X: -196, Y: -113, Width: 379 , Height: 127). Li posem el text “ Distància ”. La mida del text a 54. I li posem bold.

  Dins del canvas, creem, una Image, li posem el nom de “Footer”. A la posició bottom, center. Li canviem la posició (X: -3, Y: 150, Width: 1280 , Height: 300). Li posem el mateix color que el Header.

  Dins del canvas, creem, un Botó, li posem el nom de “BotoAfegirText”. A la posició bottom, left. Li canviem la posició (X: 250, Y: 145, Width: 371, Height: 150). Li posem el color (76B041).

  Al text del botó, li diem “TextBotoAfegirText”. Li posem el text “AFEGIR” , la mida de 64, i alineat al mig.

  Dins del canvas, dupliquem el Botó afegir, li posem el nom de “BotoEliminarText”. A la posició bottom, right. Li canviem la posició (X: -250, Y: 145, Width: 371 , Height: 150). Li posem el color (E4572E).

  Al text del botó, li diem “TextBotoEliminarText”. Li posem el text “ELIMINAR”.

  Dins del canvas, creem, un Panel, li posem el nom de “PanelGuardarBotoAfegir”. Li canviem la posició (X: 250, Y: 800, Width: 250 , Height: 700). Li posem el color (2E282A).

  Dins del panell, creem un InputField, amb el nom “EntradaText”, li canviem les posicions (X: 0, Y: 155, Width: 600 , Height: 200).

  En el Placeholder, posem a 64 el tamany del text, i el centrem.

  En el text, li posem el nom de “TextEtrada”, posem el tamany a 64, i el centrem.

  Dins del panell, creem un Boto, amb el nom “BotoGuardarText”, li canviem les posicions (X: -3, Y: -85, Width: 400 , Height: 100), i li posem el color (FFC914).

  Canviem a “TextBotoGuardarText” el text del boto. Li posem el text “GUARDAR BOTO”, la mida a 49, i centrat.

  Dins del panell, dupliquem el BotoGuardarText, li posem el nom “BotoGuardar”, i li canviem la posició (X: 0, Y: -227, Width: 400 , Height: 100).

  Canviem a “TextBotoGuardar” el text del boto. Li posem el text “GUARDAR”.

  Dins el canvas dupliquem el PanellGuardarBotoAfegir. I el desactivem. Al nou panell li direm “PanelEliminarBotoEliminar”. Eliminem els seus fills. Creem un boto i li direm “BotoSiEliminar”. El posem a bottom/left, canviem la posició (X: 150, Y: 150, Width: 200 , Height: 100)i posem el mateix color que el boto acceptar (76B041). Al text li posem “SI” del tamany 64.

  Dins el canvas dupliquem el BotoSiEliminar. Al nou boto li direm “BotoNoEliminar”. Canviem la posició (X: -150, Y: 150, Width: 200 , Height: 100) i posem el mateix color que el boto eliminar (E4572E). Al text li posem “NO”.

  Dins el canvas i el PanelEliminarBotoEliminar, crear un text “Titol” a top/center, canviem la posició (X: 0, Y: -64, Width: 780 , Height: 129). Al text li posem “Estas segur?” tamany 64 i al centre. Color blanc.

  Dins el canvas i el PanelEliminarBotoEliminar, crear un text “DadesAEliminar” a stretch/ stretch, canviem la posició (X: 100, Y: 202, Width: 100 , Height: 250). tamany 55 i al centre. Color blanc.

  Dins del canvas, creem, un Panel, li posem el nom de “PanelSerPosicioMissatge”. Li canviem la posició (X: 0, Y: -370, Width: 1280 , Height: 250). Top/center. Li posem el color (2E282A).

  Dins el panell, creem un text “TextAPosicioMissatge”. a stretch/ stretch, Li posem mida 64 , color blanc i centrat.

  POSAR SCRIPTS

  Creem un Create Empty i li posem el nom de “GameController”. Li posem els scripts GPS, AddText, Save Script.

  GPS:

 • Coordinates: canvas > header > coordinades
 • AddText:

 • Panel Guardar Boto Afegir: canvas > PanelGuardarBotoAfegir.
 • Entrada Text: canvas > PanelGuardarBotoAfegir > EntradaText
 • SaveScript:

 • Panel Eliminar: canvas > PanelEliminararBotoEliminar.
 • Dades A Eliminar: canvas > PanelEliminararBotoEliminar > DadesAEliminar.
 • Distancia Metres: canvas > header > metres.
 • Panel Ser Coordenades: canvas > PanelPosicioMissatge.
 • Text Ser Coordenades: canvas > PanelPosicioMissatge > TextAPosicioMissatge.
 • Dins de la Main Camera, posar l’script PhoneCamera. Amb el background dues vegades.

  En el Canvas > BotoAfegirText, a l’on click, posar el gameController, l’script AddText, la funció OpenPanel.

  En el Canvas > BotoEliminarText, a l’on click, posar el gameController, l’script SaveScript, la funció Confirmar.

  En el Canvas > PanelGuardarBotoAfegir > BotoGuardarText, a l’on click, posar el gameController, l’script AddText, la funció PosarText.

  En el Canvas > PanelGuardarBotoAfegir > BotoGuardar, a l’on click, posar el gameController, l’script SaveScript, la funció SaveData.

  En el Canvas > PanelEliminarBotoEliminar > BotoSiEliminar, a l’on click, posar el gameController, l’script SaveScript, la funció DeleteData.

  En el Canvas > PanelEliminarBotoEliminar > BotoNoEliminar, a l’on click, posar el gameController, l’script SaveScript, la funció Confirmar.

  Desactivar tots els panells.