Usuari/a: -- Sortir --

TUTORIAL START MENU/SETTINGS MENU/SAVE/LOAD SYSTEM

START MENU

Primer tindrem que crear dos escenes una per el joc i laltre de el menú.

Entrem a la scene de Menu.

Al panel per posarli una foto la descarguem de internet i li posem la seguent opcio i arrastrem la foto al source image del panel.

Creem un button, li borrem el text que te de fill i li posem el text que hem creat abans. Al button li direm PlayButton.

Anclem el text aixi clicant el alt.

Normal Color = transparent.

Highlighted Color= gris transparent.

Pressed Color negre transparent.

Dupliquem el PlayButton dos cops i els hi cambien el text i el nom.

Creem un empty que es digui MainMenu del tamany de la foto i els hi posem els 3 buttons.

Creem un script al MainMenu que es digui MainMenu i li posem la seguent funcio.

A build setting li posem les dos escenes.

A playButton li fem un nou On Click, li posem el mainMenu a Baix i a la dreta MainMenu → PlayGame (Aixo u fariem si no tinguessim la barra de carga).

Al script de MainMenu li posem aquesta funcio.

En el Button de QuitButton li posem el on click de la funcio QuitGame.

BARRA DE CARREGA

Crem un empty i resetegem la posicio.

Li afegim el script de MainMenu i comentem el playgame.

A playButton li posem el onClick amb la funcio LoadLevel.

Creem un nou panel (LoadingScreen) fill de canvas i li posem la mateixa imatge que abans, li treiem el tranparent i l’anclem aquí.

Dins del panel creen un slider i li cambiem la configuracio aixi:

Delete al Handle Slide Area.

Cambiem el tamany del fillArea.

Cambiem color del fill

Entrem al script i li fem aquests canvis.

A levelLoad li posem els seguents objectes al script

PAUSE

Creem canvas i li donem pixel perfect.

Creem un panel fill del canvas color transparent negre.

None a source image.

Cambiem el nom, creem un boto i li treiem la image.

Text del button.

Activem imagen i posem els color aixi i la navigation a none als 3 buttons.

Dupliques els button i els hi cambies el text i el nom dels buttons.

El quit el dupliques del menú aixi tenen el mateix tamany.

Creem script al canvas que es digui pauseMenu.

Li afegim aixo.

En els tres buttons posem navigation none.

Fem el onclick de els tres buttons.

SETTINGS MENU

FULLSCREEN

Creem un canvas amb un panel amb el fons anterior i li posem un text amb el titol settings.

Creem el toggle.

Cambiem el text del toggle.

Cambiem el nom a FullscreenButton

Creem un script SettingsMenu i l'associem a canvas.

Fem el onclick.

Creem un button i li posem aquesta forma amb els colors fets.

Fem el onclick del boto de sortir.

Fem un build i comprobem que tot funcioni correctament