Usuari/a: -- Sortir --

How to make a Minimap in Unity

 • Tenir un Ground i un Player a l’escena.
 • Click dret a jerarquía i escollim Camera.

  Reset Transform.

  Copiar components del Transform del Player a la Camera que hem creat.

  Augmentem la Posició Y a 20, i la Rotacio X a 90.

  Copiar el component Camera de MainCamera i enganchar-los al de la camera que hem creat.

  Canviem la Projection de Perspective a Ortographic.

  Posem un Size de 15.

  Removem els Components Audio Listener, GUI Layer i Flare Layer.

  Renombrem la Camera a MinimapCamera.

  Click dret a jerarquía, escollim UI, dins de UI escollim RawImage.

  A l’escena escollim 2D i clickem dues vegades sobre la RawImage creada.

  Movem la RawImage a la zona on volguem ubicar el nostre minimap.

  A projecte, click dret, Create, i escollim RenderTexture.

  La renombrem amb el nom MinimapRenderTexture.

  A Size li donem les mateixes mides de la RawImage.

  A DepthBuffer seleccionem Nodepthbuffer.

  A MinimapCamera, al camp Target Texture, afegim MinimapRenderTexture.

  A RawImage, al camp Texture, afegim MinimapRenderTexture.

  Renombrem RawImage a Minimap.

  A jerarquía, click dret sobre Minimap, escollim UI, i escollim Image.

  Li posem el nom Minimap Border i el situem com a pare de Minimap dins del canvas.

  Les mides de MinimapBorder han de ser un pel mes grans que la de Minimap.

  A MinimapCamera li afegim un nou script que s’anomenara Minimap.

  Agafem el Player de jerarquía i l’arrastrem a l’script de MinimapCamera.